Jan Nowy

e-mail: mail
Pan Jan jest dyrektorem naczelnym, nauczycielem dyplomowanym.
Z wykształcenia jest pedagogiem. Zajmuje się pedagogiką ogólną (teorią wychowania) i pedagogiką specjalną (oligofrenopedagogiką).
Dagmara Mir

e-mail: mail
Pani Dagmara jest zastępcą dyrektora.
Z wykształcenia jest pedagogiem - nauczycielem dyplomowanym, posiada III stopień spejalizacji zawodowej w zakresie organizacji kształcenia i doskonalenia nauczycieli.